Oferujemy kompleksowe wykonawstwo wraz z uruchomieniem obiektów elektroenergetycznych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontów i konserwacji:

 • linii napowietrznych i kablowych w zakresie napięć od 0,4 kV – 220 kV
 • przyłączy SN i nN
 • stacji transformatorowych kontenerowych, słupowych i wnętrzowych SN/nN
 • złączy kablowych SN i nN
 • oświetlenia ulicznego i parkowego
 • instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych, jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej
 • instalacji odgromowych
 • instalacji teletechnicznych (domofony, alarmy, monitoring)
 • sygnalizacji świetlnej.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

 • usuwania awarii sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz w instalacjach elektrycznych nN
 • wynajmu agregatów prądotwórczych 63-250 kVA.

Zrealizowane obiekty