Nasze biuro projektowe oferuje wykonanie następujących usług projektowych:

 • opracowanie koncepcji i studiów realizacji obiektów elektroenergetycznych
 • opracowanie harmonogramu realizacji
 • wykonanie uzgodnień dotyczących realizacji obiektów z pozostałymi branżami, przedstawicielami władz samorządowych i właścicielami gruntów przewidywanych pod zabudowę urządzeń energetycznych
 • opracowanie projektów ofertowych, budowlanych i wykonawczych
 • opracowanie audytów linii energetycznych WN
 • opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych
 • inwentaryzacja obiektów.

Opracowujemy projekty w zakresie budowy, przebudowy modernizacji i remontów:

 • linii napowietrznych WN, SN i nN
 • linii kablowych WN, SN i nN
 • złączy kablowych WN, SN i nN
 • przyłączy WN, SN i nN
 • stacji transformatorowych kontenerowych, słupowych i wnętrzowych SN/nN
 • oświetlenia ulicznego i parkowego
 • instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych, jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej
 • instalacji odgromowych
 • instalacji teletechnicznych (domofony, alarmy, monitoring)
 • sygnalizacji świetlnej.

Tworzymy również Projekty Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu Drogowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻA SANITARNA

Opracowane projekty