Dysponujemy profesjonalnym sprzętem budowlanym z bogatym wyposażeniem. Posiadamy minikoparki Hitachi ZX 17 U-2 oraz ZX 29 U-3 a także koparko-ładowarkę JCB 4CX. Minikoparki są na gumowych gąsienicach o małych gabarytach – bardzo dobrze sprawdzają się w ciasnej zabudowie i obiektach przemysłowych. Koparko-ładowarka może również być wyposażana w młot wyburzeniowy.

Zakup wiertnicy hydraulicznej WPH-600 oraz systemu lokalizacji głowic Ditch Witch 750, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwia nam, wykonywanie bezkolizyjnej i bezrozkopowej budowy rurociągów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz przepustów dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o średnicach Ø 100 – 600 do 30m długości. System lokalizacji głowic umożliwia śledzenie infrastruktury podziemnej i naprowadzanie wiertnicy bez konieczności dokonywania wykopów, co pozwala na uniknięcie olbrzymich nakładów i utrudnień wynikających z tradycyjnej metody odkrywkowej.

Posiadamy własną bazę transportową. Dysponujemy zróżnicowanym taborem środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy niskopodwoziowe).

W naszej ofercie znajdują się:

 • roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę
 • niwelowanie terenu, plantowanie terenu
 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie, baseny
 • załadunek ziemi i kruszywa
 • korytowanie pod drogi i kostkę brukową
 • odśnieżanie parkingów, placów, dróg
 • wykopy szeroko przestrzenne pod obiekty budowlane
 • wykopy wąsko przestrzenne pod rury i instalacje
 • skarpowanie
 • przemieszczanie mas ziemnych
 • drenaż
 • przewierty sterowane i poziome o średnicach ø 100 – 600 do 30m długości

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

regionalny                                             malopolskas                                            uniae

Zrealizowane roboty ziemne