Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w przedstawionym poniżej zakresie:

  • konsulting i doradztwo inwestorskie
  • nadzory autorskie
  • doradztwo techniczne

Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze:

  • instalacji ogrzewczych i ciepła technologicznego
  • instalacji wodociągowych
  • instalacji kanalizacyjnych
  • instalacji gazowej
  • instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • sieci i przyłączy wodociągowych
  • sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania projektowe, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie koszty funkcjonowania projektowanych przez nas instalacji stają się niższe.

Opracowujemy również Operaty Wodnoprawne

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA