Grupa-Projekt Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Fredry 2/5
30-605 Kraków
tel. (12) 257 12 12

sekretariat: 12 255 41 10
dział projektowania: 12 255 41 14
kierownik pracowni: 12 255 41 11
roboty ziemne: 534 600 801
fax (12) 257 12 12

e-mail: grupa-projekt@grupa-projekt.com.pl

www.grupa-projekt.com.pl

zapytania ofertowe e-mail: kosztorys@grupa-projekt.com.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409575, NIP 675 147 15 71, REGON 122497807