Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem dążymy do usatysfakcjonowania naszych klientów, dlatego też w okresie ostatnich lat możemy pochwalić się takimi dużymi inwestycjami jak:

Lista opracowanych projektów
Temat projektuZleceniodawca
Budowa stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Gołaczewy, gm. WolbromENION S.A., Oddział w Będzinie
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego w Wolbromiu przy ul. Wiśniowej (dz. nr 4676)ENION S.A., Oddział w Będzinie
Przebudowa sieci kablowej SN na odcinkach GPZ Mysłowice – stacja transformatorowa nr 8009, 8060, 8033, 8023, 8154, 8153 i 8027 w MysłowicachTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Prusy – modernizacja linii napowietrznej SN-15kV relacji Ł117 – Ł1283ENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Szklarska „P” – budowa linii kablowej SN-15kV, umowa nr SRP/AJ/145/2008ENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków „P” – budowa linii kablowych SN-15kV relacji GPZ Łobzów do stacji trafo nr 1079, 1334, 1265 w rejonie ulic: Łobzowskiej, Karmelickiej, GarbarskiejENION S.A., Oddział w Krakowie
Modernizacja linii napowietrznej SN-15kV „Kowary”ENION S.A., Oddział w Krakowie
Wymiana napowietrznej linii SN 15 kV „Zalas” Ł1293-stacja transformatorowa 4424 gmina KrzeszowiceENION S.A., Oddział w Krakowie
Modernizacja linii napowietrznej SN 15kV „Rzeszotary”ENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej i przyłącza SN w miejscowości Brzegi oraz Kokotów, gmina Wieliczka7R Logistic Kraków Kokotów Sp. z o.o.
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowych SN w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe BrzeskoKrakowskie Zakłady Odlewnicze „ZREMB” S.A.
Kraków ul. Hamernia „P” – budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i nNENION S.A., Oddział w Krakowie
Przebudowa słupowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia w m. KarniowiceGREMI Grzegorz Hajdarowicz ZPCHR
Przebudowa – skablowanie odcinka sieci napowietrznej SN w m. Modlniczka na dz. nr 809/2, 809/3, 809/4, 809/5 polegającej na budowie sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SNGmina Wielka Wieś
Modernizacja sieci napowietrznej SN na terenach szadziowych polegająca na wymianie przewodów gołych na izolowane. Linia 20 kV GPZ Pakuska – RS Gotkowice. Odcinek od słupa nr 65 do RS GotkowiceTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Przebudowa sieci napowietrznej 110kV od słupa nr 17 do słupa nr 19 relacji Dajwór - Kotlarska, Dajwór - Łęg, kolidującej z inwestycją w rejonie ul. Wandy w KrakowieGREEN HOUSE DEVELOPMENT - A. Sadowski, D. Grabowski
Modernizacja sieci napowietrznej SN na terenach leśnych. Przebudowa linii 20kV GPZ Pakuska – RS Gotkowice na linię kablową SNTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości ZabierzówP.P.H.U. ICS Sp. z o.o.
Przyłącz kablowy SN zasilający hotele Etap/Ibis przy ul. Pawiej w KrakowieGrupa 68 Architekci
Budowa przyłącza kablowego SN-15kV dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Podchruście w m. ModlnicaJeronimo Martins Polska S.A.
Zasilanie platformy widokowej przy Bulwarze Inflandzkim w KrakowieHiFlyer Polska Sp. z o.o., Platformy Widokowe Spółka Komandytowa
Projekt oświetlenia ulicznego związany z budową obwodnicy Kęt – 317-KOBPracowania Inżynierska Klotoida
Projekt oświetlenia ulicznego związany z budową drogi nr DK 837 338-NSR – Nielisz - SitaniecPracowania Inżynierska Klotoida
Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Trzciana – Rzeszów od km 578+312 do km 587+513Pracowania Inżynierska Klotoida
Rozbudowa ulicy Jerzego Smoleńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia - przebudowa sieci elektroenergetycznejA1 Drogowa Pracownia Projektowa
Rozbudowa ulicy Jerzego Smoleńskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia – budowa oświetlania drogowegoA1 Drogowa Pracownia Projektowa
Przebudowa fragmentu sieci napowietrznej 110kV od GPZ Bonarka do słupa nr 21 relacji SKAWINA – BONARKA – PIASKI WIELKIE, kolidującej z inwestycją w rejonie ul. Kamieńskiego w KrakowieBiuro Rozwoju Krakowa S.A.
Przebudowa stacji transformatorowej wieżowej nr 4175 Rząska „Wieś””ENION S.A., Oddział w Krakowie
Przebudowa sieci energetycznej SN „Szczyglice”ENION S.A., Oddział w Krakowie
Balice – przebudowa (skablowanie) sieci energetycznej „Szczyglice”TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie
Iwanowice Włościańskie „P” – modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej z istniejącej stacji trafo nr 2691ENION S.A., Oddział w Krakowie
Rabka etap I-IV – modernizacja linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Rabka – Skomielna BiałaTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie
Budowa przyłącza energetycznego napowietrzno-kablowego SN do zasilenia budynków mieszkalnych i usługowych wraz z infrastrukturą ul. Kościuszki w Wieliczce na działkach 420/3, 420/4, 420/7, 420/12TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Dobrego Pasterza 116 „P” „SUPER KRAK”– budowa przyłącza kablowego SN-15kV dla zasilania budynków wielorodzinnych. Umowa UM-AJ/27/124416/10ENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV relacji GPZ Centrum – Opera Krakowska w KrakowieENION S.A., Oddział Zakład Energetyczny Kraków
Projekt techniczny modernizacji linii kablowych SN 15kV ul. Na Załęczu, Sołtysowska w KrakowieENION S.A., Oddział Zakład Energetyczny Kraków
Modernizacja sieci kablowej nn w rejonie ulicy Bronowckiej i Przybyszewskiego w KrakowieENION S.A., Oddział Zakład Energetyczny Kraków
Zwiększenie przydziału mocy dla lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 5a/8 w KrakowieENION S.A., Oddział Zakład Energetyczny Kraków
Przebudowa linii telekomunikacyjnej, linii kablowych SN i nn oraz drogi technologicznej do GPZ Rybitwy w KrakowieENION S.A., Oddział Zakład Energetyczny Kraków
Budowa linii kablowych SN 20 kV i stacji transformatorowych dla zasilania oczyszczalni ścieków „Centrum – Gigablok” oraz obiektów RPWiK w KatowicachGórnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Dokumentacja projektowa dla przestawienia słupa Nr 15 linii 110kV Chwałowice-Jankowice Szyb VIGórnośląski Zakład Energetyczny S.A.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka WieśGmina Wielka Wieś
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy SkałaUrząd Miasta i Gminy Skała
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ples i przy ul. Leśnej w NiepołomicachUrząd Miasta i Gminy Niepołomice
Pobiednik Mały i Duży – przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV „Niepołomice”, odgałęzienie od Ł 176 w kierunku stacji transformatorowej nr 2560TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie
Modernizacja linii napowietrznej SN-15kV „Kocmyrzów”ENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa stacji transformatorowej, sieci kablowej SN i nN przy ul. Petrażyckiego w Krakowie na dz. nr 135, 131, 308, 134ART DEVELOPMENT Kraków
Nawojowa Góra „P” – budowa stacji trafo wraz z powiązaniem po stronie SN i nNENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Łowińśkiego 9 „P” „SAMBUD-2” budowa stacji trafo wraz z powiązaniem po stronie SNENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Skotnicka „P” – budowa stacji trafo wraz z powiązaniem po stronie SNENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Reduta – budowa przyłącza kablowego SN-15kV z GPZ GórkaENION S.A., Oddział w Krakowie
Radziszów „P” – budowa stacji trafo wraz z powiązaniem po stronie SN i nNENION S.A., Oddział w Krakowie
Mników – skablowanie odcinka linii napowietrznej SN-15kVENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków – modernizacja linii kablowych SN-15kV relacji: GPZ Prądnik - stacja trafo nr 44035ENION S.A., Oddział w Krakowie
Sułkowice – modernizacja linii kablowej SN-15kV relacji: RS Sułkowice [3963] – do linia Rudnik Ł-570ENION S.A., Oddział w Krakowie
Głogoczów etap I – przebudowa stacji trafo nr 3439 wraz z powiązaniem po stronie SN i nNENION S.A., Oddział w Krakowie
Głogoczów etap II – modernizacja linii napowietrznej SN-15kV z dostosowaniem istniejących słupówENION S.A., Oddział w Krakowie
Podłęże etap II „P” – przebudowa linii napowietrznej i kablowe SN-15 kV relacji Ł285 – słup nr 44ENION S.A., Oddział w Krakowie
Skawina ul. Krakowska – przebudowa stacji trafo wieżowej nr 3274 na stację STS-20/400 wraz z powiązaniem po stronie SN i nNENION S.A., Oddział w Krakowie
Kraków ul. Na Załęczu „P” ELEKTROKONTEL – budowa przyłącza kablowego SN-15kVENION S.A., Oddział w Krakowie
Wola Luborzycka – wyniesienie układów pomiarowych zasilanych ze stacji transformatorowej nr 2628ENION S.A., Oddział w Krakowie
Wierzbno - wyniesienie układów pomiarowych zasilanych ze stacji transformatorowej nr 2847ENION S.A., Oddział w Krakowie
Słomniki „R” – remont linii kablowej SN-15kV relacji GPZ Słomniki – stacja trafo nr 2664ENION S.A., Oddział w Krakowie
Projekt oświetlenia ulicznego związany z budową obwodnicy Kęt – 317-KOBENION S.A., Oddział w Krakowie
Projekt instalacji elektrycznych dla przebudowy i rozbudowy miejsca obsługi podróżnych kat. III Żarska Wieś PDGrupa 68 Architekci
Projekt instalacji elektrycznych dla przebudowy i rozbudowy miejsca obsługi podróżnych kat. III Żarska Wieś PNGrupa 68 Architekci
Projekt instalacji elektrycznych dla miejsca obsługi podróżnych II w PieńkowieGrupa 68 Architekci
Rozbudowa i przebudowa salonu samochodowego wraz z serwisem samochodowym przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie – Instalacje elektryczne wewnętrzneInterAuto
Budowa salonu samochodowego wraz z serwisem samochodowym i magazynem części przy ul. Andersa i ul. Włodarczyka w Krakowie – Instalacje elektryczne wewnętrzneInterAuto
Instalacja elektryczna budynkuów mieszkalnych z garażami wbudowanymi przy ul. Królowej JadwigiGREEN TREE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓLKA KOMANDYTOWA
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymiPRACOWNIA M.A.T
Instalacja elektryczna budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami w parterze przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w KrakowieKuźnica Kołłątajowska Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Projekt instalacji elektrycznych dla stacji paliw płynnych i LPG w Tarnowskich GórachGrupa 68 Architekci
Projekt instalacji elektrycznych dla miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Chociszewo i RogoziniecGrupa 68 Architekci
Lista zrealizowanych obiektów elektroenergetycznych
Temat projektuZleceniodawca
Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru GospodarczegoUrząd Gminy Nowe Brzesko
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowych SN w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko.KZO ZREMB S.A.
Przebudowa słupowej stacji transformatorowej oraz sieci napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia.GREMI Grzegorz Hajderowicz Zakad Pracy Chronionej
Budowa stacji transformatorowej, przebudowa linii SN, budowa linii nN oraz budowa oświetlenia ulicznego na drodze dojazdowej do Suchan Zakład Mięsny Sp. j..SUCHAN Zakład Mięsny SP. J.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości GołyszynUrząd Miasta i Gminy Skała
Zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Libiążu przy ul. Górniczej 7ENION S.A., Oddział w Będzinie
Zasilanie kompleksu sportowego zapleczem w Młoszowej przy ul. Kamieniec.ENION S.A., Oddział w Będzinie
Modernizacja linii kablowej SN-15 kV relacji GPZ Słomniki – st. tr. nr 2664ENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. NaramaENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w Krakowie ul. RzepakowaENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. ZnamirowiceENION S.A., Oddział w Krakowie
Wymiana linii kablowej 6kV relacji: GPZ Zuzanka 110/15/6 kV – stacja tr. S-024 Górnośląska w Zawierciu (Etap I)ENION S.A., Oddział w Będzinie
Wymiana linii kablowej 20 kV relacji st. Os. Wagowa T-4 – Os Wagowa T-5 w SosnowcuENION S.A., Oddział w Będzinie
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. Skrzeszowice i GoszyceENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa ronda na skrzyż. ul. Leśnej i Piłsudskiego w Zawierciu. Przebudowa uzbrojenia energetycznegoINPROREM Spółka z o.o.
Modernizacja linii kablowych 15kV relacji: Pniaki 3 – Kamieniołom oraz Kamieniołom – PKP w LibiążuTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Remont sieci napowietrznej oraz budowa przyłącza napowietrznego nN w miejscowości ŁazyENION S.A., Oddział w Krakowie
Budowa stacji transformatorowej typu STS wraz z linią energetyczną napowietrzną SN i układem pomiarowym oraz demontażem odcinka linii SN na działce nr 997/8 w NiepołomicachELETTROSTANDARD POLSKA Sp. z o.o.
Budowa linii kablowej SN w celu zasilenia Centrum Motoryzacji przy ul. Katowickiej w MysłowicachTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości KokotówTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie
Wymiana dwóch odcinków linii kablowych SN w Będzinie relacji: GPZ Syberka – st. tr. Zamkowa T8, GPZ Syberka – st. tr. Zamkowa T5TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem po stronie SN i budową odcinka linii napowietrznej nN oraz przyłącza napowietrznego dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 87/3 przy ul. Polnej w BolesławiuTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i nN dla przyłączenia firmy PRO-BET przy ul. Brzozowskiej w WolbromiuTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Modernizacja sieci napowietrznej SN na terenach sadziowych polegająca na wymianie przewodów gołych na izolowane. Linia 20kV GPZ Pakuska – RS Gotkowice od słupa nr 65 do RS GotkowiceTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Modernizacja sieci napowietrznej SN na terenach leśnych. Przebudowa linii 20kV GPZ Pakuska – RS Gotkowice na linię kablowąTAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie
Lista zrealizowanych robót ziemnych
wkrótce